140 години Търновска конституция

140 години Търновска конституция

На 16.04.2019г. се проведе общинско състезание посветено на 140 години  от приемането на Търновската конституция. Състезанието е под патронажа на Кмета на Община Дупница, със съдействието на Исторически музей – Дупница и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и пълнолетни.

Отборът на ОУ” Евлоги Георгиев” гр. Дупница се класира на второ място.

Отбор:  Константин  Спасов – VІІ в клас

Владимир Бойчев – VІІ в клас

Зарина Андонова – VІІ в клас

Василена Емилова   – VІІ в клас

Белослава Николова – VІІ в клас