Физика

НОВО!!!  Задачи за областен крът на олимпиадата по физика

И още задачи по физика за областен кръг

Eлектромотор

Äîìàøíà_ðàáîòà_-_åëåêòðîìîòîð

Областен кръг на олимпиадата по физика 2015 година

Александрина Андонова VІІ „б „клас- ІІ място

Ивана Мурджова VІІ „а „клас – ІІІ място

Елияна Цанкова VІІ „а „клас – ІІV място

Областен кръг  на олимпиадата по физика – 04.02.2014г.

                                  Васил Кирилов Боцев VІІ“ б“ клас – І во място                     

ФИЗИКАТА НИКАК НЕ Е ЛЕСНА,

                        ОПОЗНАЕШ ЛИ  Я СТАВА ИНТЕРЕСНА!

  100_4367  100_4368

Презентации

Пълно вътрешно отражение

Отражение и пречупване на светлината

Проекти по физика

Източници на електроенергия Да спестим ел.енергия Електричен ток

ЗАДАЧИ  –  ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

          Примерен тест по физика за VІІ клас

Областен кръг на олимпиадата по физика 2012/2013г.

            Калина Зарева VІІа клас – І-во място

            Веселина Иванова VІІб клас- ІІ-ро място

Областен кръг на олимпиада по физика 2011/2012г.           

      Йоана Маноилова  VІІа клас  –  І -во място 

Областен кръг на олимпиада по физика  2010/2011г.           
      
Мария Полянова VІІа клас  –  І -во място

Ърнест Ръдърфорд е казал: „Всички науки могат да се разделят на две групи: на физика и колекциониране на марки.“

                         В час по физика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *