ПИГ V- VІІ клас

 

ПИГ – V-VII клас
В дейностите по „Занимания по интереси“ учениците от ПИГ – V-VII клас
акцентираха на актуалните събития и празници през годината

Честита Пролет!-ПИГ-5-7клас   Честит празник!-ПИГ-5-7клас

???????????????????????????????                     ???????????????????????????????

 

Проект „Млад еколог“-ПИГ-V-VII клас             Баба Марта-ПИГ-5-7 клас

çàùèòåíè_ðàñòåíèÿ_è_æèâîòíèðàáîòà_ñ_ïðèðîäíè_ìàòåðèàëè???????????????????????????????

 

ПИГ – ІV – VІІ клас

Есен

IMG_2550 IMG_2545 IMG_2546 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2549

Ден на Дупница                            Народни будители

IMG_2583           IMG_2584

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *