І-ІV клас

Учениците от 4 в клас изработиха проекти по Чокът и природата за българските национални паркове  „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“. В своите проекти те отразиха техните планински склонове, покрити с вековни гори-  естествени пречистватели на въздуха и производители на кислород. Изобразиха уникалния растителен и животински свят, разнообразието от лечебни растения.

 

Коледно тържество в класната стая на 4б клас

imag0667 imag0668 imag0669 imag0676 imag0679 imag0681 imag0683 imag0707

Получени грамоти за участие в състезание по математика

imag0611 imag0612

Представяне  на резултатите от груповата работа в час по Човекът и обществото

imag0386 imag0387 imag0388 imag0389 imag0390

Заедно спортуваме, заедно празнуваме“ – участие на учениците от 4б клас в дейности свързани с патронния празник на училището

imag0363 imag0364 imag0379 imag0380 imag0381

Учим и се забавляваме в IV б клас

imag0233 imag0236 imag0407 imag0408 imag0409

Аз и други

Ние учим в Iа клас        „Празник на буквите“

IMG_0672 IMG_0673 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0676 IMG_067713106051_10206723015499390_325826506_oimage-d18ca00025eff59b6fdf674d9cab3281ee832b79235c5c86c0c5a120d8868cfa-V

В националната седмица на четенето, която се проведе от 7 до 12 декември 2015г., учениците от ІV б клас взеха участие на 10.12.2015г. С ентусиазъм четвъртокласниците се включиха в инициативата за подаряване на детска книжка. С пожелание книжките да носят радост, веселие и доброта, те ги размениха със своите съученици. Всеки един, който имаше желание, успя да прочете откъс от подарената му книга.

По повод Международния ден на книгата 23 април, учениците от ІV-б клас се включиха в инициативата „Маратон на четенето“.
Четвъртокласниците бяха подготвили книжки, от които им беше предоставена възможност да прочетат любими откъси. Класът успя да се докосне до голямото разнообразие от книги.

Учениците от ІV-б клас представиха презентация по повод Баба Марта в часа по БЕЛ. Празникът беше съчетан с настъпващата пролет. Някои се включиха с прочит на любими стихчета за пролетта.

В очакване на  Великден- учениците от ІV в клас изработват великденски кошнички

DSCI0369 DSCI0370 DSCI0371

На 1 април 2016 година в начален етап се проведе състезание
     по БДП „Да запазим децата на пътя“. Учениците от ІІ -ІV клас бяха разделени в три отбора. Състезанието  спечелиха учениците от отбор“Б“.От ІІ „а“ отлично се представиха
      Десислава Георгиева Тонева и Габриела Николаева Попова.

На математическото състезание „Европейско кенгуру“
      проведено на 19 март 2016 година в Гимназия „Христо Ботев“
      взеха участие две деца от ІІ „а“ клас – Габриела Николаева Попова
      и Десислава Георгиева Тонева, която се класира на V място.

Деси

Ученици от ІІІ „б“ клас изработиха марлени превръзки във връзка с темите по Гражданска защита.

DSC08214

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността сред младите хора в периода от 02.04.2016 г.до 23.04.2016 г в ОУ „Евлоги Георгиев“ се проведе Маратон на четенето във всички класове от начален етап. На 20.04.2016 г. ІІ „а“ клас се включиха в тази инициатива  в часа по БЕЛ.   / извънкласно четене/. Децата участваха с голямо желание в този маратон

20160420_143815(1)

На 21.04.2016г. с учениците от третите класове се проведе Маратон на четенето във връзка с изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Маратон на четенето – ІV в клас

DSCI0368

Планетата Земя – проекти на учениците от ІV в клас

Маратон на четенето IIв клас

DSC02233 DSC02234DSC02235DSC02236

Работа с родители-II б клас

Маратон на четенето- II б клас

Час на класа в II„Б“клас на тема:

„Аз и другите – взаимоотношения и поведение“ /15.03.2016 г./

Посещение в Районен съд гр. Дупница -III в клас

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Учениците от ІІІ „б“ в очакване на гостите за  открития урок по Човекът и природата на тема: “ Животните във водата“ – 29.01.2016г. с кл.ръководител Таня Орманкова.

DSC08496 DSC08497 DSC08498

Коледно тържество-ІІІ „б“ клас

DSC08403 DSC08404 DSC08405 DSC08421

„Национална седмица на четенето“ от 07.12  –  12.12.2015г. ІІІ „б“ клас

DSC08194 DSC08219 DSC08224

Празник на училището – II б клас

IMG_20151105_124158

Ден на отворените врати в II б клас

IMG_20151127_083409 IMG_20151127_083414 IMG_20151127_111923

Здравна беседа с първи клас на тема: „Гръбначни изкривявания.Болести и хигиена на ръцете“,изнесена от медицинската сестра в училище  Валя Тодорова

IMG_20150128_115634 IMG_20150128_115238 IMG_20150128_115309

Забавляваме се заедно-бързи,смели,сръчни-в часовете по физическо възпитание и спорт!Можем да бъдем и грациозни!

IMG_20150105_095447 IMG_0439

Дни на отворените врати в първи „Б“клас-8.12.2014 год.Урок на тема „Звук и буква Бб“пред родителите.

IMG_0503 IMG_0507 IMG_20141223_100847

III в клас – проекти

Äåí_íà_áóäèòåëèòå-Áåëîñëàâà_Íèêîëîâà Äà_áúäåì_òîëåðàíòíè_Ìîíèêà_Áîðèñîâà Äà_áúäåì_òîëåðàíòíè-Íèêîë_Íèêîëàåâà Äà_ïàçèì_ïðèðîäàòà-Êðèñòèí_ÇàõàðèíîâàÌîÿò_ãðàä_ïðàçíóâà-Ìàðèî_Ñòîèëîâ Ìîÿò_ãðàä_ïðàçíóâà Ìîÿò_ãðàä_ïðàçíóâà-Åìèëèÿíî_Êèðèëîâ

Учениците от 4а клас с голям интерес и желание изучават предвидения материал по Човекът и природата за Слънчевата система.

IMG_0486IMG_0487

.Ден на  православната  християнска  младеж  и  семейство- ПИГ – ІІ клас

21.11.-Ден_на_православната_християнска_младеж_и_семейство

Изработване на картички за Ротари Арт за децата със СОП-ПИГ – ІІ клас

Благотворителен_базар_019

„Училището мое“ –  Магдалена Костова – IV б клас 

Ангели пазители“ от Мария Иванова –  IVв

1клас – ПИГ

DSCF0089

2клас – ПИГ

1 ноември   Патронен празник   Български будители

2013-2014ã_067Ïàòðîíåí_ïðàçíèê_íà_Åâëîãè_Ãåîðãèåâ-ÏÈÃ_2êë_001Áóäèòåëè_íà_Áúëãàðèÿ-ÏÈÃ_001

Ема Веселинова Евтимова ученичка от IV г клас при ОУ “ Евлоги Георгиев“, представи пред своите съученици презентация за празника на град Дупница- 19.10.

Проекти :ІV б клас

„Аз съм българче“ 

Опазване чистотата на водата,въздуха и почвата

Човекът и Космосът

ПРЕЗЕНТАЦИИ ІV б клас

Осми март 

Трети март

Човекът и неговата среда

Почитаме паметта на Апостола  – ІІв клас

DSCI0748

Проекти по Околен свят на учениците ІІ в клас на тема„Зимен пейзаж“

Проекти по Околен свят на учениците ІІ в клас на тема „Животните около нас „

ЖИВОТЪТ В ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

Човекът и природата

Цар Симеон Велики

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *