Правила на ГЦО – II клас

Час по самоподготовка

 

Във връзка със Седмицата на четенето

учениците от ГЦО – II клас посетиха училищната библиотека

и се докоснаха до богатия свят на книгите под ръководството на г-жа Камелия Малинова..

Запознаха се с реда и правилата и разгледаха с интерес научна и художествена литература. Посещението беше вълнуващо за тях и пожелаха да я посещават по-често.

Показаха интерес към българските народни приказки и четоха избрани от тях любими приказки пред родители

За Деня на народните будители учениците от ГЦО – II клас изработиха табло

 

 

 

Във връзка със Седмицата на четенето

учениците от ГЦО – II клас посетиха училищната библиотека

и се докоснаха до богатия свят на книгите под ръководството на г-жа Камелия Малинова..

Запознаха се с реда и правилата и разгледаха с интерес научна и художествена литература. Посещението беше вълнуващо за тях и пожелаха да я посещават по-често.

ГЦО 2. клас