Обществен съвет- членове

Родители – членове    

1.Зорница Шуманова- председател             1. Тодор Петков- финансиращ орган

2.Росен Николов- член

3.Мария Димитрова- член

4.Костадин Костадинов- член

5.Ивайло Василев- член

6. Ваня Радева- член

7.Таня Кирилова- резерва

8.Сияна Петрова- резерва

9.Тодорка Пиликоева- резерва

За контакти: osou_egd@abv.bg