Националната седмица на четенето

В Националната седмица на четенето , станала традиция в нашето училище, се включиха и учениците от вторите класове. Участваха повечето от тях. Но от всички бяха отличени с грамоти най- добрите четци.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES