ГЦО – II клас

Учениците от ГЦО – II клас изработиха табла за 1 март и Националния празник на България