Безопасен Интернет – театрални техники в педагогическата работа

Час на класа -открит  урок  на тема

„Безопасен интернет – театрални техники в педагогическата работа“

На 19 април 2018 г. се проведе открит урок с  учениците от втори клас на  тема „Безопасен интернет – театрални техники в педагогическата работа“.  Домакини на събитието бяха учениците от II в клас, подкрепени от класния си ръководител г-жа Елена Иванова и педагогическия съветник г-жа Маргарита Димитрова.  В часа беше демонстрирана техниката на форум-театъра. Първоначално беше изиграна историята на едно момиче, което след запознанство в интернет с човек с фалшив профил става жертва на престъпление. В последвалата дискусия учениците в ролята си на публика имаха възможност да се обърнат към героинята и да посочат грешките в нейното поведение. След това, заемайки „горещия стол на героинята“, демонстрираха как те ще постъпят в определена ситуация. Следвайки идеите и предложенията на публиката, „театралната група“  преигра някои сцени, предлагайки модели на безопасно поведение в интернет.

Гости на урока бяха г-жа Гиргинова- директор, г-жа Александрова – заместник-директор, учители, учениците от ІІ а и ІІ б клас.

Всички се обединиха около идеята, че интернет е полезно и забавно, но и опасно място. Във всяка ситуация човек може да постъпи по различен начин. Важно е обаче да направи правилния избор.